Loading...

REGLAMENT GENERAL

 

Les curses estan subjectes al reglament actual de la FEEC 2020 amb algunes extensions que s’expliquen a continuació:

 

Tots els menors d’edat hauran de signar una autorització dels pares o tutors.

 

L’itinerari estarà marcat amb cintes en tot el seu recorregut. Caldrà seguir els rètols que indiquin la direcció amb el nom de cada cursa.

 

És una prova de fons de muntanya amb forts desnivells, per la qual cosa el participant a l’hora de fer la inscripció, declara estar preparat per fer aquest tipus de cursa i són els únics responsables del seu estat de forma i dels problemes mèdics que puguin derivar.

 

El participant eximirà a l’organització de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.

 

El mal temps no serà obstacle per la celebració de les proves, encara que l’organització es reserva el dret d’anul·lar-la si així ho creu convenient. En cas d’anul·lació es donarà la bossa del corredor.

 

En el cas de males condicions meteorològiques o causes de força major, la organització es reserva el dret a suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció. L’organització donarà la bossa del corredor.

 

En cas d’anul·lació de la prova per causa de força major i amb una antelació de més de 7 dies respecte el de la data de sortida, es realitzarà un reemborsament parcial del drets de inscripció. L’import es fixarà en funció de la capacitat de reemborsament de la organització un cop fet front a les despeses fixes no recuperables.

 

Si la prova calgués interrompre’s o suspendre’s en un punt del recorregut, la classificació es pararà segons l’ordre i temps d’arribada en el punt d’interrupció o en el seu defecte, en l’últim control realitzat.

 

El recorregut alternatiu que disposa l’organització en cas de no poder fer servir l’actual pot tenir diferències importants en desnivell i distància.

 

En cas d’abandonament és obligatori avisar al control més proper o als components de l’organització.

 

L’organització no es fa responsable de retornar a la zona d’arribada a aquells corredors desqualificats o que abandonin per altres motius. Només s’evacuarà a aquells corredors que hagin patit una lesió o accident, i si aquesta és greu serà el servei mèdic contractat a tal efecte qui s’encarregui de realitzar-ho.

NOTES GENERALS

1.  Els participants inscrits fins el dia 25 d’octubre se’ls hi garanteix la talla de la samarreta, als inscrits passada aquesta data NO se’ls hi podrà garantir la talla de la samarreta.

PROTOCOL ESPECIAL DE PROTECCIÓ CONTRA LA COVID-19

0. INFORMACIÓ D’ESPECIAL INTERÉS

A causa de les mesures sanitàries preses per la Generalitat de Catalunya oer ajudar a contenir els brots del coronavirus, s’informa que:

a) L’organització té la intenció de mantenir la cursa si les condicions sanitàries ho permeten

b) En cas que les actuals mesures sanitàries s’extenguessin i afectessin el dia de la cursa, la cursa es faria el 22 de novembre de 2020

c) En el cas que el dia 22 de novembre de 2020 també estigui afectat per les mesures sanitàries, la cursa s’anularia.

d) En ambdós casos, ajornament o anulació, es donarà la possibilitat als corredors de recuperar el preu de la inscripció o de fer un donatiu a la entitat social a la qual es destinen els beneficis de la cursa. Aquest any, el Fons d’Emergència Social.

1. MESURES ORGANITZATIVES DE CARÀCTER GENERAL

 • És obligatori seguir les recomanacions sanitaries del moment, portar màscareta i complir amb la distància de seguretat.
 • Es crea una zona PRE‐SORTIDA espaiada on els corredors poden esperar el seu torn de sortida.
 • Els membres de l’organització i voluntaris portaran el tot moment la mascareta posada i les mans desinfectades.

2. INSCRIPCIONS

 • El nombre de participants està limitat a 250. Dels quals 100 a la distància de Mitja Marató, 150 a la distància de 10 Km i 50 a la KV infantil.
 • Les inscripcions es tancaran dimecres dia 4 de novembre a les 23:59 o en assolir el nombre màxim de participants. No s’acceptaran inscripcions el mateix dia de la cursa.

3. RECOLLIDA DE DORSALS

 • Es farà a la Plaça del Camp el mateix dia de la cursa. Cada participant el podrà recollir una hora abans de l’hora de sortida que tingui assignada. Es prega puntualitat per tal d’evitar cues i aglomeracions.
 • Cal haver signat la declaració responsable. Si no s’ha fet prèviament mitjançant el formulari, caldrà fer‐ho en paper en el moment de recollir el dorsal. Si és així porteu bolíraf.
 • Per accedir a la zona d’entrega de dorsals caldrà passar abans el control de temperatura corporal. Per sobre de 37,5ºC no es permetrà l’accés i no es podrà participar a la cursa.
 • En tot moment serà obligatori l’ús de la mascareta i respectar les distàncies de seguretat amb la resta de participants i membres de l’organització.

4. ABANS DE LA SORTIDA

 • Cal presentar‐se a la competició amb l’equipament esportiu posat i si s’escau portar roba de recanvi per canviar‐se al cotxe, doncs no hi haurà vestidors ni dutxes.
 • 5 minuts abans de l’hora assignada de sortida s’haurà d’accedir a la zona de pre‐sortida, no es podrà accedir abans. Caldrà dur la mascareta posada.

5. SORTIDA

 • L’accés als calaixos de sortida es farà per torns. Per megafonia s’anirà cridant als dorsals de 20 en 20.
 • Caldrà portar la mascareta fins que s’estigui ben col∙locat al calaix de sortida.
 • Durant tota la cursa cal portar guardada la mascareta per si per alguna situació excepcional fos necessària.
 • Es faran sortides cada 2 minuts en grups de 20 corredors seguint l’ordre de dorsals. Hi haurà calaixos individuals amb 1,5 metres de separació.
 • L’organització adjudicarà els dorsals seguint l’ordre de temps que els participants declarin, tot i que es reserva el dret a fer alguna modificació si es  considera que algun temps no s’ajusta a la realitat.

6. DESENVOLUPAMENT DE LA CURSA

 • Caldrà respectar en tot moment la distància de seguretat (mínim 5 metres) No està permès córrer en grup.
 • Avançaments: Es faran els imprescindibles i només en camins o corriols que ho permetin. El corredor que vol avançar ha de demanar pas, i fer‐ho per l’esquerra i el corredor avançat ha de facilitar la maniobra apartant‐se a la dreta. Un cop fet l’avançament cal tornar a recuperar la distància de seguretat el més ràpidament possible.
 • S’aconsella no utilitzar auriculars i si es fa, el volum haurà de permetre sentir un corredor que demana pas.
 • És obligatori portar a sobre la mascareta per si en algun moment es dona una situació excepcional o no es pugui respectar la distància seguretat.

7. AVITUALLAMENTS

 • Hi haurà un avituallament a la cursa de 10 Km i dos a la cursa de Mitja Marató a més de l’avituallament de l’arribada. Tots seran només líquids i consistiran en ampolles individuals d’aigua que hauran estat prèviament desinfectades.
 • Cada participant tocarà només l’ampolla que agafi.
 • Les curses son en semi‐autosuficiència, per tant si els participants necessiten menjar o algun altre tipus de beguda, ho han de portar a sobre.
 • L’aforament dels avituallaments estarà limitat a 4 corredors i caldrà esperar el torn fora si s’escau. Les zones d’avituallament seran àmplies però caldrà re1spectar sempre les distàncies de seguretat.

8. ARRIBADA I RECOLLIDA DE TROFEUS

 • Un cop arribat cada participant tindrà un màxim de dos minuts per recuperar‐se a la zona de descans. Abans d’abandonar‐la haurà de col∙locar‐se la mascareta i fer la desinfecció de mans.
 • A l’avituallament d’arribada es recollirà una bossa amb menjar, beguda i la samarreta commemorativa i s’abandonarà la zona sense demora.
 • Hi haurà premis per als tres primers i tres primeres de cada cursa. S’anunciaran les guanyadores i guanyadors en arribar a meta i es farà l’entrega del trofeu en aquest mateix moment.
 • No hi haurà cerimònia d’entrega de trofeus.

L’organització es reserva el dret d’ampliar i modificar aquest protocol en funció de les recomanacions sanitàries fins el mateix dia de la cursa. En qualsevol cas, s’informarà degudament als participants si hi ha lagun canvi en el protocol.